juni

In juni worden de slaplanten gehaald in Limmen.
 
Daar het nogal nauwgezet werk is, planten de medewerkers van de Vitaminebron de slaplanten in de grond.
De slaplanten mogen namelijk niet te oppervlakkig en niet te diep geplaatst worden.
 
Verder hebbenwe onze handen vol aan het onderhouden van het terrein.
Gras maaien, bomen en struiken snoeien.
Het pompoenenveld wordt regelmatig geschoffeld.