September

In begin september is meestal de kijkavond voor de schoolkinderen.
We zorgen dan meestal dat het tuincomplex er extra verzorgd bij ligt.
Ook de pompoenen en kalabassen verkoop is meestal in september.
Daar hebben we in september veel werk aan.
Het hele veld met pompoenen en kalabassen moet geoogst worden.
Alles moet gesorteerd worden en het groenafval moet naar de compostbak.
De datum voor verkoop en oogst moet dan nauw op elkaar afgestemd worden.
 
De mest voor het volgende seizoen moet alweer besteld worden en meestal worden er eind september 4 vrachtwagens met koemest bezorgd.