Home

           Welkom op de website van De Vitaminebron!
             
 
                 
      Op woensdag 18 oktober geeft Annemieke Schonfeldt haar laatste biologie- en tuinles
      op het complex van "De Vitaminebron".
      Op deze plaats bedanken we Annemieke voor haar geweldige inzet gedurende de
      afgelopen 10 jaar. 
      Zij wordt opgevolgd door Danielle de Ruijter. 

                    

  
                 Op donderdag 9 juni werd het schooltuincomplex vereerd met een bezoek
                  van burgemeester Marvin Polak.  Het was in ons 61 jarig bestaan de eerste
                 burgemeester, die ons een bezoek bracht. Hij nam volop de tijd om kennis te nemen
                 van ons schooltuinwerk. Tot slot werd er een  rondgang over het complex gemaakt.
 
                                  Afbeelding invoegen
       
       Erica Homburg is de vrijwilligersgroep komen versterken. Op deze plaats heten we
         haar bijzonder welkom
                        
          Op de schooltuin is sinds kort een insectenhotel geplaatst, geschonken door een
          onbekende gever. Waarvoor onze dank. We gaan nu bloemenzaad strooien op de 
          grasrand aan de slootkant.
          
            Afbeelding invoegen                         Afbeelding invoegen   
   
           Ook een wormenhotel is geschonken door deze gulle gever..
 
           Afbeelding invoegen              Afbeelding invoegen 
 
 
                     Afbeelding invoegen        


                        Afbeelding invoegen


                 Kijkavond.
       
      
       De kijkavond was een groot succes.  Een grote opkomst viel ons ten deel. Het enige
       dat we misten was de aanwezigheid van het onderwijzend personeel op deze avond.
       Ook stond er een een leuk stukje in het weekblad Kompas. Helaas stond daar niet de
       juiste datum van de oprichting in. dit moet zijn 16 november 1961, dus komende herfst
       vieren wij on 62-jarig bestaan.
             
         Afbeelding invoegen        Afbeelding invoegen    Afbeelding invoegen
 
        
                               Afbeelding invoegen
   
      

               Brede school activiteiten

   Helaas gaan de activiteiten van de brede school niet meer door./
 

                                                   
   Begin van het nieuwe tuinseizoen.             De vlag wordt gehesen.
                                                                           Inmiddels is deze oude vlag vervangen door
                                                                           een nieuwe!!!
 
                                                                               Afbeelding invoegen
 
                                                              De nieuwe windhaan wordt geïnstalleerd
 
                                                        Afbeelding invoegen                               

                   
             
                                                              Afbeelding invoegen                                      
                                                                                       
              STICHTING SCHOOLTUINEN "DE VITAMINEBRON”

     DE  Vitaminebron is de naam van het schooltuinen complex gelegen aan de 

       Twiskeweg 105, 1511 BW Oostzaan. Elk jaar nemen leerlingen uit groep 5 en/of groep 6 van                    alle basisscholen uit Oostzaan deel aan het schooltuinwerk.
  
     Het werken op de schooltuinen door de leerlingen geldt als een verrijking van de            biologielessen.
     Elk kind krijgt een eigen moestuintje van 1,5 bij 4 meter. Hierop wordt wekelijks
     gewerkt. 
     De kinderen beginnen in april met zaaien van voorjaarsgroenten en eindigen
     in oktober met de laatste oogst. Het werken op de schooltuinen is zeer leerzaam.