Geschiedenis

Geschiedenis van de schooltuinvereniging De Vitaminebron.


De Vitaminebron werd, na enig voorbereidend werk, op 16 november 1961 opgericht.
Het eerste Schooltuinverenigingestuur was als volgt samengesteld:
 
 • Henk van Veldhuizen, Kerkbuurtschool, voorzitter.
 • Joop Mudde, Kerkbuurtschool, secretaris.
 • Arie de Haan, Noorderschool, penningmeester.
 • Fred van de Schuit, Zuiderschool.
 • Van Galen, Christelijke school.
 • Lieke Lemans, de Regenboog.
 • Bertus Ramaker, tuinman in dienst van de gemeente.

In april 1962 start het eerste tuinseizoen op de voormalige groentekwekerij van de familie Hopman achter de huidige begraafplaats.

Bij de voorbereidende werkzaamheden, die vooraf gingen aan deze oprichting, werd veel steun ondervonden van Dr. W.J. Prud?homme van Reine, werkzaam als biologie leraar aan het Zaanlands Luceum, tevens voorzitter van schooltuinenvereniging

Floria in Zaandam en secretaris / penningmeester van de Kring Noord-Holland.

Bij deze kring waren aangesloten de bestaande verenigingen uit Amsterdam, Amstelveen, Bussum, Haarlem, Den Helder, Zaandam en vanaf 1961 ook Oostzaan.


Dit eerste seizoen doen ruim 50 leerlingen uit de 4e klassen van voorgenoemde scholen mee aan het tuinen op de woensdagmiddag. Door de snelgroeiende belangstelling moet het complex 2x worden uitgebreid. De grond wordt beschikbaar gesteld door de gemeente, maar de werkzaamheden worden geheel in eigen beheer verricht onder leiding van onze zeer ervaren bestuurslid en tuinleider Siem de Boer.
Na het overlijden van Siem de Boer op 81 jarige leeftijd, wordt door het bestuur besloten het tuincomplex naar hem te vernoemen, gezien zijn grote verdiensten voor de Oostzaanse schooltuinen.
In de jaren 70 was de belangstelling zo groot, dat er op dinsdag-, woensdag-, en donderdagmiddag na schooltijd getuinierd werd.
Vanaf 1977 werd het schooltuinwerk opgenomen in het lesprogramma van de basisscholen.
Vanaf 1963 weden alle schoolkinderen in de gelegenheid gesteld bloembollen te kopen. In september werden de bollen via de scholen besteld en betaald.

Er kon een keuze gemaakt worden uit:

 • 1 hyacint in pot ? fl. 1,125
 • 5 krokussen in pot ? fl. 1,125
 • 3 narcissen in pot ? fl. 1,125
 • 3 tulpen in pot ? fl. 1,125
 • 1 amaryllis in pot ? fl. 4,00

De ingepotte bollen werden begin oktober op de tuin ingekuild. De eerste zaterdag van januari werden de bestelde bollen op de tuin afgehaald, waarna de leerlingen (meestal met behulp van ouders) tot half februari de tijd hadden om de bollen in bloei te krijgen. In het tweede weekeinde van februari werden de bloeiende bollen dan in de hal van de nu gesloopte Zonnedauwschool tentoongesteld.