Bestuur en medewerkers

Het bestuur van de Stichting schooltuinen De Vitaminebron

                                    
Bestuursleden:
 
 • Voorzitter:                          Henk van Veldhuizen
 • Secretaris:                          Jan Ras )
 • Penningmeester:               Pieter Schwebke
 • Algemeen Bestuurslid:      Rinus Opdam
Medewerkers:
 • Adri Jansen
 • Inge Huijsman
 • Hans van Dijk
 • Erica Homburg
 • Mary Roelofsen 
             Erica Homburg heeft zich spontaan voor vrijwilligerswerk aangemeld.  We heten haar                  van harte welkom.
             Door her overlijden van Piet Schouten is er een voor een enthousiaste tuinier een
              "volkstuintje" vrijgekomen. Tegen hand-en spandiensten op de donderdagmorgen
              kan deze tuin gebruikt worden.
              Via deze website heeft Mary Roelofsen zich aan gemeld. Na een leuk gesprek met het                bestuur heeft Mary de tuin  van Piet Schouten overgenomen en zich als vrijwilgster
              voor de schooltuin aangemeld. Wij wensen haar veel plezier bij het werken op de
              tuin.
 
      
             Belangrijke mededeling!                      

Na  de vele enthousiaste reacties van de vele aanwezigen, die we deze avond mochten beluisteren, willen we graag een moment uw aandacht vragen!
Op 15 november 1961 namen enkele onderwijzers van de  Oostzaanse scholen – onder aansturing van de secretaris van de Kring Noord-holland,  waarbij  alle schooltuinverenigingen in onze  provincie waren aangesloten, het initiatief om ook  in  Oostzaan een  afdeling op  te richten. Het voorlopige bestuur ging – in samenwerking  met de gemeente Oostzaan – voortvarend  van  start! Reeds in het voorjaar van 1962 werden, op het terrein waar nu De Korenaar is gevestigd, na schooltijd  de  eerste lessen  verzorgd  door de  leerkrachten  van  de  vier deelnemende scholen!
Door de geweldige belangstelling werd eind jaren tachtig besloten het werk op de  schooltuinen op  te nemen in  het  lesrooster van  de  Oostzaanse scholen.
Na  een gedwongen  verhuizing  en lang  zoeken  zijn we  uiteindelijk op  deze prachtige locatie in ’t Twiske terecht gekomen!
Een volgende stap was enkele jaren geleden de samenwerking met de Stichting Natuur en Milieu Educatie  (N.M.E.)  in Zaanstad. Door deze samenwerking worden de  lessen  nu verzorgd  door  een medewerker  van  voornoemde stichting (Annemiek Schönfeldt), bijgestaan  door  de groepsleerkracht !!!
Het algemeen onderhoud  op en rond  de tuintjes wordt het gehele jaar door op donderdagochtend  verzorgd  door enkele  enthousiaste  vrijwilligers !!!
Het ideale plaatje is nu bijna compleet! Het bestuur wordt gevormd door het dagelijks  bestuur en  een  algemeen bestuurslid.  Deze samenstelling is in de
huidige situatie meer dan voldoende! Maar als we in aanmerking nemen, dat de voorzitter  een van de oprichters is  en de penningmeester al bijna veertig jaar deel uitmaakt van het bestuur, dan is er toch wel  de nodige  bezorgdheid over het voortbestaan van deze niet meer weg te denken stichting!!!
Deelt u deze mening met ons, neem dan eens voor meer informatie contact op met een van onderstaande bestuursleden:

Henk van Veldhuizen (voorz.)                  tel.: 075 –  6843168 / 0642182895.
Jan Ras                       (secretaris)             tel.: 06 53238833
Pieter Schwebke        (penningmeester) tel.: 075  - 6841607.

 Op bovenstaand bericht is een reactie gekomen. En wel van de heer Jan Ras.
 Tot groot genoegen van het bestuur heeft Jan Ras besloten om het bestuur te komen   versterken.
 

 
  Beheer Website:

 • Pieter Schwebke (eindredacteur)
Webdesign:
 • Harter webdevelopment