Tuinregels


Spelregels op de tuin

1. Zet je fiets in de rekken op de parkeerplaats op slot en      
    lever je sleutels in.
2. Vergeet niet van te voren naar de w.c. te gaan, het
     tuinuur is al zo kort. Moet je toch erg nodig?
     Zeg het even tegen de leerkracht!
3.  Het schooltuincomplex is geenspeeltuin.
     Tik-, ren-, water- en verstopspelletjes zijn niet 
     toegestaan. Ook niet in en om het gebouw!
4.  Blijf op de paden en loop niet door de tuintjes van
     andere leerlingen!
5.  Zonder begeleiding mogen de leerlingen niet in het
     leslokaal komen.
6.  De emmers gebruiken we om onkruid, steentjes en
     ander afval in te verzamelen.
     Na afloop legen we de emmers in de compostbak
     vooraan bij het hoofdgebouw.
7.  De stalen manden gebruiken we vooral tijdens het
     oogsten voor het grotere tuinafval!
8.  Water drinken mag alleen aan het einde van de les
     bij de buitenkranen!!!
9.  Er mag alleen geoogst worden met toestemming van
     de tuinleider!!!
     En…..alleen oogsten uit eigen tuin!
9.  Werken op de tuin:
    a. Oogsten, als de tuinleider daar toestemming voor
        heeft gegeven.
    b. Daarna alle bedjes en paden onkruidvrij maken.
    c. De paden schoffelen.
    d. Als laatste alle paden harken en de "kantjes opzetten"
    e. Ben je klaar met je werk, laat het dan controleren!
    f. Als je klaar bent, kun je misschien een klasgenoot,
       die nog niet klaar is, even helpen!
  10.Maak na afloop het gereedschap schoon en zet het
        in de juiste container.
        Kleine schoffels (schepels) aan de kapstok in de berging!

                                                                  Succes!!!