Ontstaan

Stichting schooltuinen  De Vitamineborn
Het ontstaan en de organisatie van het schooltuinwerk in Oostzaan.
 
  • Begin jaren zestig (16 november 1961) zijn we in Oostzaan met het schooltuinwek begonnen als een nuttige vrijetijdsbesteding voor de Oostzaanse schooljeugd.
  • Vanwege enorme belangstelling is het schooltuinwerk eind jaren zeventig opgenomen in de biologielessen van de vier Oostzaanse basisscholen.
  • De leerlingen van groep zes (= na de zomervakantie groep zeven) nemen aan deze lessen deel o.l.v. de groepsleerkracht met assistentie van enkele enthousiaste ouders.
  • Het resultaat van de groep is dan ook sterk afhankelijk van het enthousiasme en de intresse van de groepsleerkracht en de hulpouders.
  • Het seizoen loopt van begin april tot half oktober.
  • De gemeente heeft de aanleg van het terrein en de bouw van het leslokaal bekostigd en beschikbaar gesteld tegen een symbolisch huurbedrag van €100,- per jaar.
  • Energiekosten (gas, electra en water) zijn voor rekening van de stichting.
  • Alle voorkomende werkzaamheden op het terrein (bemesten, spitten, snoeien, schoffelen, maaien en schoonmaken van het gebouw enz.) aanschaf en onderhoud van het gereedschap, bestelling van zaden, voorbereiding van de lessen, etc. worden door het bestuur en een aantal vrijwilligers verricht.
  • De kosten worden voldaan uit de bijdrage van de deelnemers ( dat is op dit moment €10,-  per leerling), de opbrengst van de verkoop van de zelfgekweekte pompoenen en kalabassen en de jaarlijkse subsidie van de gemeente Oostzaan.
  • De oogst bestaande uit verschillende soorten groenten en bloemen is voor de deelnemers.
Opm.:
Voor informatie kan altijd contact worden opgenomen met één van de  bestuursleden.
De bestuursleden en vrijwilligers kunnen gratis gebruik maken van één van de aanwezige volkstuintjes op het complex.